Seurakäsikirja

Seurakäsikirja

Loimaan Palloseuran arvot

LoPSin jokapäiväistä toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

Suvaitsevaisuus: Jokainen toiminnassa mukana oleva yksilö on ainutkertainen ja tärkeä, ja meidän on suvaittava tätä ainutkertaisuutta. Se tarkoittaa myös toisten ihmisten mielipiteiden kunnioittamista, vaikka emme aina olisikaan heidän kanssaan samaa mieltä. On itsestään selvää, että kunnioitamme myös vastustajia ja tuomareita.

Tasa-arvoisuus: Kohtelemme kaikkia pelaajia tasapuolisesti taitotasosta riippumatta.

Vastuullisuus: Toiminta seurayhteisössä edellyttää sitä, että jokainen huolehtii omalta osaltaan sovituista asioista ja pyrkii toiminnassaan aina ottamaan huomioon sen, että ei aiheuta kenellekään vahinkoa. Teemme parhaamme kaikissa tapahtumissa ja kannamme vastuumme kentällä ja kentän ulkopuolella. Kaikki toiminnassa mukana olevat aikuiset ovat myös vastuussa pelaajien turvallisuudesta.

Avoimuus: Yhteistyö mahdollistuu parhaiten siten, että asioista tiedotetaan avoimesti, asianmukaisesti, selkeästi ja riittävän ajoissa. Tämä avoimuus kulkee läpi seuran johtokuntatasolta kaikkiin joukkueisiin ja niiden tiedottamiseen.

Iloisuus: Teemme asiat tosissamme ja tavoitteellisesti, mutta emme unohda, että toiminnan pitää olla myös hauskaa.

LoPSilaisuus: Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva pyrkii hyvässä hengessä kehittämään seuraa ja toimii sen tukemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Aktiivinen osallistuminen seuran päätöksentekoon ja rakentavien kehittämisehdotusten tekeminen toiminnan edelleen kehittämiseksi on paras tapa vaikuttaa LoPSin toimintaan. Jokainen toimija on seuralle tärkeä ja hänestä pidetään huolta. Päämääränämme on seura, johon kuulumalla voi tuntea yhteisöllisyyttä, LoPSilaisuutta

LoPSin toiminnan tarkoitus

LoPSin toiminnan kohteena ovat kaikki Loimaan talousalueella ja lähiympäristössä asuvat jalkapallosta innostuneet ihmiset. LoPS tuottaa laadukasta jalkapallon kilpailu- ja harrastetoimintaa.

Tarjoamalla mahdollisimman laadukasta harjoittelua mahdollisimman laadukkaissa harjoitteluolosuhteissa, pyrimme saamaan entistä enemmän harrastajia toimintaamme.

Toiminnalla tähdätään myös jopa loppuelämän kantavaan liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan unohtamatta toiminnan tärkeää sosiaalista puolta.

Joukkueiden toiminta on systemaattisesti johdettua, ja se perustuu yhteisesti hyväksyttyihin pelisääntöihin. LoPSin toiminnasta vastaavat osaavat ja motivoituneet henkilöt, ja seurassa on palveluiden tarjoamista varten hyvin toimiva organisaatio.

Toiminnan tärkeänä ytimenä on yksittäisen pelaajan kehittäminen. Seuran valmennuslinja tukee tätä tarkoitusta. On sitten kyse huipulle tähtäävästä pelaajasta tai harrastepelaajasta, seura tukee kaikin tavoin pelaajaa hänen tavoitteidensa täyttymisessä.

Valmentajien koulutus

Yksi koko seuraa ja sen toimintaa vahvasti koskettava osa-alue on luonnollisestikin valmennus. LoPS panostaa  valmentajien koulutukseen.

LoPS:n seurakäsikirjaan on sisällytetty valmentajien koulutustasovaatimukset eri ikäluokille (vastuuvalmentaja/apuvalmentaja). Näin ollen jokainen uusi aloittava valmentaja tietää jo etukäteen, mitkä ovat hänen koulutusportaansa valmentajan uralla. Ja ennen kaikkea hän tietää, että hänet velvoitetaan kouluttautumaan LoPS:n omien ”valmentajavaatimusten” mukaisesti.

Seurakäsikirjan mukaisiin valmentajavaatimuksiin kuuluu, että kaikki aloittavat valmentajat suorittavat ensin E-tason, ja sitten siitä mahdollisimman pian D-tason jne. Näin LoPS saa kehitettyä valmennustoimintaansa ja pystyy tarjoamaan entistä laadukkaampaa valmennusta junioreille.

Seurakäsikirjan mukaiset valmentajien tasovaatimukset koskien seuran tämänhetkisiä juniori-ikäluokkia:

LeikkiMaailma F5-E11 -juniorit
- kaikki aloittavat ohjaajat käyvät E-tason
- heidät ohjataan mahd. pian D-tasoa suorittamaan
- kunkin ikäluokan vastuuvalmentaja vähintään D-taso
- vastuuvalmentajat ohjataan C-tasoa suorittamaan

KaveriMaailma D12-C14-juniorit:
- vastuuvalmentajat väh. C-tason koulutuksen saaneita
- kaikki apuvalmentajat väh. D- tason suorittaneita
- vastuuvalmentajat ohjataan B-tasoa tai suunnitteilla olevaa C + -tasoa suorittamaan

Lisäksi jokainen valmentaja on jatkuvasti velvollinen kehittämään itseään valmentajana erilaisten piirin ja seuran tarjoamien lisäkoulutusten myötä.

Kaikki ei kuitenkaan tapahdu silmänräpäyksessä. D-tasolta ei voi pompata suoraan C-tasolle, vaan D-tason jälkeen piiri vaatii vähintään yhden kauden valmentamista ennen seuraavan tason koulutukseen hyväksymistä. Näin jokaisen valmentajan kouluttautuminen on useamman vuoden/kauden mittainen prosessi.

Uusia vaatimuksia lähdettiin Loimaan Palloseurassa heti toteuttamaan. Toukokuussa 2015 Loimaalla järjestettiin E-taso, johon osallistui toistakymmentä LoPS-valmentajaa. Niinkään Loimaalla toukokuussa 2015 järjestettyyn D-tason 1. osan koulutukseen osallistui liki kymmenen LoPSin juniorivalmentajaa. D-tason 2. osa järjestetään syksyllä 2015.

Tämä valmentajakoulutusta tehostava kehityssuunta on äärimmäisen tärkeä koko Loimaan Palloseuran toiminnan kannalta. Matka on pitkä: se vaatii valmentajilta runsaasti sitoutumista, kärsivällisyyttä, itsensä kehittämistä ja kasvamista valmentajana. Voittajia tämän matkan päätyttyä on monia: juniorit, Loimaan Palloseura ja ennen kaikkea valmentaja itse.

Evästeet